Moodle   SkyDrive   E-mail   Magister   CCG.Dedecaan.net Rooster Agenda Mededelingen Andere locaties  
AlgemeenZiek/beter meldenVerlofOngeoorloofd verzuimVerzuim en Zorg

Verlof

Verlofaanvragen zullen streng beoordeeld worden. De school gaat hierbij uit van de wet en de richtlijnen van de gemeente.

Verlof voor allerlei zaken dient schriftelijk, via het 'Verlofaanvraag' formulier onder het kopje 'Regelingen-Download', aangevraagd te worden bij de mentor (verlof korter dan één dag) of bij de kernteamleider. Verlofaanvragen dienen uiterlijk één dag van tevoren aangevraagd te worden. Afspraken met dokter, orthodontist, tandarts e.d. dienen zoveel mogelijk buiten de lestijd gepland te worden.

Door het geven van heldere richtlijnen hopen wij dat u een eventuele verlofaanvraag kritisch zult bekijken. Is de aanvraag noodzakelijk? Kan die afspraak niet op een ander tijdstip? Voor u als ouder ligt er de taak om het verzuim mede te beperken.

Soort verlof

Richtlijn

Medisch

Tot en met 4 maal per schooljaar geeft de mentor toestemming, indien het verlof juist is aangevraagd.

Religieuze feesten, bruiloften, bijzonder verlof etc. (verlofaanvragen voor 1 dag of méér)

Niet christelijke religieuze feesten: toekenning voor maximaal 2 dagen per schooljaar, uitsluitend door de kernteamleider.
Vieringen van familieleden t/m de 2e graad: per keer maximaal 1 dag toekennen, uitsluitend door kernteamleider.
Topsportevenementen: aanvraag dient schriftelijk te geschieden waarbij een officiële uitnodiging overlegd dient te worden.
Overige verlofaanvragen zijn ter beoordeling van de kernteamleider.

Verlof méér dan 10 dagen

School mag hiervoor géén toestemming verlenen, ouders zullen worden doorverwezen naar leerplichtzaken.

Vakantieverlof

Gezinsvakanties buiten de schoolvakanties zijn niet toegestaan. Leerlingen waarvan de ouders vanwege hun werk niet in de schoolvakanties weg kunnen, mogen maximaal 10 dagen verlof per schooljaar opnemen om met hun ouders op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen dient u tijdig contact op te nemen met de kernteamleider.


 
  
  Recente activiteiten
   
Diplomering!
  
   
Berlijnreis klas 3
  
   
Afsluiting Bob-jaar
  
  
  Deze week
  geen bijzonderheden
  
 Canisius College   Goffertweg 20   6532 AA   Nijmegen   T:024-3523680   F:024-3523681   E:degoffert@canisiuscollege.nl