E-mail   Magister   CCG.Dedecaan.net Rooster Agenda Mededelingen Andere locaties  

Welkom op locatie De Goffert

Ben je iemand die graag de handen uit de mouwen steekt? Wil je niet alleen in de boeken duiken, maar ook leren door te doen, te ontdekken en te ondernemen? Locatie De Goffert van het Canisius College heeft veel te bieden.

Het is binnen de regio Nijmegen de enige vmbo-school die binnen de sector techniek alle afdelingen in huis heeft. Daarnaast is er een afdeling Consumptief. We bieden alle leerwegen aan inclusief de GT-leerweg. In deze leerweg staat het uitdagende intersectorale programma technologie centraal.
Zo kunnen we het onderwijs bieden dat bij je past!

Zie ook:
  
  
Mededelingen

Algemeen Proefwerk 2 klas 4: 1 t/m 3 april

Hieronder zijn de roosters te bekijken van de algemene proefwerken van klas 4:

AP 2 klas 4 Basis

AP 2 klas 4 Kader

AP 2 klas 4 Gemengd
 

Dyslexie-screening brugklassers
Binnenkort vindt op onze school bij alle brugklassers de dyslexie-screening plaats. Ook uw kind zal hieraan meedoen.

Wat is dyslexie?
Leerlingen met dyslexie hebben al jarenlang, ondanks veel hulp op de basisschool, moeite met technisch lezen. Ze lezen langzaam en maken fouten tijdens het lezen waardoor ze niet altijd snappen wat ze aan het lezen zijn, of waardoor ze aan het einde van een tekst vaak weer vergeten zijn waar de tekst over ging. Vaak hebben ze daarnaast ook moeite met spelling waardoor ze fouten schrijven.
Bij leerlingen die alleen moeite hebben met spelling maar waarbij technisch lezen voldoende is ontwikkeld, is géén sprake van dyslexie.


Tijdens onze dyslexie-screening wordt gekeken welke leerlingen nu én op de basisschool zijn uit gevallen op het gebied van technisch lezen. Dit gebeurt in 1e instantie op basis van dossieronderzoek. Alleen bij die leerlingen, waarbij we op basis van dossieronderzoek aanwijzingen zien voor dyslexie, volgt een kort aanvullend onderzoekje naar lezen en spelling. Aan de dyslexie- screening zijn geen kosten verbonden.

Let op! Deze dyslexie-screening is geen dyslexie-onderzoek. Alleen wanneer uit de screening blijkt dat er mogelijk aanwijzingen zijn voor dyslexie, dan wordt er contact met u opgenomen met het advies om uw kind buiten school op dyslexie te laten testen. Aan dyslexie-onderzoeken zijn kosten verbonden. Op onze school is geen mogelijkheid om deze dyslexie-onderzoeken zelf uit te voeren.

Mocht u vragen hebt over deze informatie, als u extra informatie wilt geven of wanneer u geen toestemming geeft voor deelname aan de dyslexie- screening dan kunt u daarover contact opnemen met de mentor of met de orthopedagoog.
Mw. Marloes Hiethaar
(orthopedagoog)

024-3523680 (aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag)
m.hiethaar@canisiuscollege.nl
 

Collegegids
Met ingang van dit schooljaar brengt de school geen papieren Collegegids meer uit. Alle informatie die voorheen in deze gids stond, is geactualiseerd en maakt nu integraal deel uit van de website. Op basis van de bestaande indelingen van zowel de Collegegids als de website, is alle informatie opnieuw geordend in een logische menustructuur. Links op deze pagina staan de hoofdkoppen, onder deze hoofdkoppen bevinden zich subkoppen en soms is de informatie die hoort bij een subkop opgesplitst in tabbladen. We verwachten dat iedereen snel vertrouwd raakt met het navigeren door de vernieuwde website.
Onder 'Regelingen- Download' kunt u nog wel een collegegids downloaden.
 

Rooster / Magister
Op dit moment onvangen we berichten van ouders en leerlingen dat Magister niet helemaal stabiel is.Zo geeft Magister in het rooster soms aan dat er een les uitvalt terwijl dat niet zo is. We raden iedereen aan om het rooster via de website van de school te bekijken. Deze geeft wel een juiste weergave van het lesrooster. Klik op de homepage op rooster, daarna op hier. Sorry voor het ongemak. We hopen dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost is.
 

Cook@College: Openingstijden restaurant schooljaar 2014-2015
Wilt u graag een keer komen eten bij Cook@College? Dat kan! Lees de informatie onder de kop 'meer', om de openingstijden te bekijken en hoe te reserveren.
 meer   

Wet op Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning, variërend van bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

De scholen in de regio Nijmegen werken met elkaar samen in een samenwerkingsverband en hebben afspraken gemaakt over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen in de regio Nijmegen onderwijs krijgen dat bij hen past. Op onze website vindt u het SOP (schoolondersteuningsprofiel) waarin u kunt lezen hoe wij de extra ondersteuning op onze school proberen vorm te geven. Wilt u meer lezen over Passend Onderwijs, ga dan naar de website www.passendonderwijs.nl en download de brochure voor ouders.
 

 
  
  Recente activiteiten
   
Senioren op bezoek!
  
   
Skills Talents Mobiliteit 2015
  
   
ART- klas: bezoek Architectuur-centrum
  
  
  Deze week
 
maandag 23 maart
• lj 1 t/m 3 rapportvergaderingen ('s middags); mogelijk lesuitval voor een aantal klassen
dinsdag 24 maart
• 's middags rapportvergaderingen; mogelijk lesuitval voor een aantal klassen
woensdag 25 maart
• Openstelling Magister voor oudergesprekken 2e rapport
donderdag 26 maart
• roostervrije dag alle leerlingen ivm studiedag personeel
vrijdag 27 maart
• leerjaar 1 t/m 3: 2e rapport mee naar huis
• leerjaar 2: determinatie en afdelingskeuze mee naar huis
  
 Canisius College   Goffertweg 20   6532 AA   Nijmegen   T:024-3523680   F:024-3523681   E:degoffert@canisiuscollege.nl